Pravna obvestila

Avtorske pravice
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Vse pravice pridržane. Vse slike, besedila, grafike, risbe, video posnetki, filmi, animacije, zvoki in druga dela na tem spletnem mestu so predmet avtorskih pravic in drugih zakonov, ki ščitijo intelektualno lastnino – če ni navedeno drugače. Vsakršno kopiranje, spreminjanje, shranjevanje, razmnoževanje, distribucija, posredovanje in izročanje je izrecno prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja Viega Holding GmbH & Co. KG. Sklicujemo se na dejstvo, da so dela na tem spletnem mestu delno predmet lastninskih pravic tretjih oseb.


Pravice blagovne znamke
V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke uporabljene na tem spletnem mestu (logotipi, besedne znamke in besedne/figurativne znamke), zaščitene z zakonodajo o blagovnih znamkah Viega Holding GmbH & Co. KG in jih tretje osebe na kakršen koli način ne smejo uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja Viega Holding GmbH & Co. KG.

 

 

 

 

Odgovornost
Vsa vsebina na tem spletnem mestu je bila sestavljena z največjo skrbnostjo. Kljub temu ne moremo jamčiti, da so informacije ažurne, pravilne in popolne ali da je spletno mesto trajno dostopno brez napak. V kolikor ta spletna stran vsebuje reference ali povezave do spletnih strani tretjih oseb, Viega ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino teh strani. Odgovornost za škodo zaradi malomarne kršitve dolžnosti je izključena, če to ne vpliva na temeljne pogodbene obveznosti in ne gre za poškodbo življenja, telesa ali zdravja. Enako velja za kršitve dolžnosti naših zakonitih zastopnikov in/ali naših namestnikov. Zahtevki v skladu z nemškim zakonom o odgovornosti za izdelke ostanejo nespremenjeni.


Izraz „Viega“, uporabljen na spletnem mestu viega.si se nanaša na Viega Group, ki jo sestavlja Viega Holding GmbH & Co. KG ter njene neposredne ali posredne podružnice ali na blagovno znamko Viega. Posamezne pravne osebe Viega Group so pravno ločene in samostojne enote in kot take delujejo samostojno. Izraza „Viega“ torej ne bi smeli nujno obravnavati, kot da se nanaša na določeno pravno osebo Viega.