Globalni pomen

Pitna voda je naša najdragocenejša dobrina. Njena čistost je ključnega pomena za naše zdravje, dostop do higiensko neoporečne pitne vode pa je temeljna človekova pravica. Nikakor ne smemo domnevati, da je pitna voda na voljo samoumevno. Ravno nasprotno, moramo ji posvetiti precej pozornosti. Zavedati se moramo, da zagotovitev dostopa do visokokakovostne vode zahteva veliko znanstvenih, tehnoloških, regulativnih in operativnih prizadevanj.

Ne smemo domnevati, da je pitna voda na voljo samoumevno.